» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2009 roku

Uchwała nr 193/945/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego celem przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2009 roku z zakresu pomocy społecznej.



Symbol: 193/945/2009

Uchwała nr 193/945/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 23 marca 2009 roku

 

 

w sprawie powołania zespołu opiniującego celem przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2009 roku z zakresu pomocy społecznej.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 ze zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

Powołać Zespół ds. opiniowania ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2009 r. z zakresu pomocy społecznej polegającym na prowadzeniu domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w składzie:

  1. Pan Józef Korpak - Starosta Tarnogórski,
  2. Pani Izabela Dittmann - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
  3. Pani Klaudia Zyśk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,
  4. Pan Adam Grabowski - Inspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,
  5. Pani Karolina Kitel - Podinspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-04-09

Wyświetleń: 1326

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-04-09

« POWRÓT

WYDRUK