» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2009 roku

Uchwała nr 193/947/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na dostawę tablic rejestracyjnych na okres 3 latSymbol: 193/947/2009

Uchwała nr 193/947/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 23 marca 2009 roku

 

w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na dostawę tablic rejestracyjnych na okres 3 lat.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 i ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz punkt 1, podp. 1.4 rozdziału II - "Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach" stanowiącego załącznik do uchwały nr 42/216/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2007 roku.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.    Zatwierdzić i skierować do realizacji wniosek o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości przekraczającej 60 tys. euro na dostawę tablic rejestracyjnych na okres trzech lat w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

2.    Uchylić uchwałę nr 184/893/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na dostawę tablic rejestracyjnych na okres 3 lat.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-04-09

Wyświetleń: 1305

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-04-09

« POWRÓT

WYDRUK