» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2009 roku

Uchwała nr 194/954/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach.Symbol: 194/954/2009

Uchwała nr 194/954/2009
Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 26 marca 2009 roku


w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach.


Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5c, pkt 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) oraz  § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z  2003 r. Nr 189, poz. 1855)


Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1

Powołać komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach w następującym składzie:

1.       Artur Maligłówka  - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę  -  Przewodniczący Komisji

2.        Sławomir Wilk  - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.        Andrzej Fiała  - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę  -  Członek Komisji

4.        Jadwiga Pszoniak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny -  Członek Komisji

5.        Aleksandra Dyla  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny  -  Członek Komisji

6.        Katarzyna Dawid  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny  -  Członek Komisji

7.        Andrzej Bednarek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły  -  Członek Komisji

8.        Edward Walas - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły -   Członek Komisji

9.        Barbara Panczocha   - przedstawiciel KM NSZZ "Solidarność"

   Oświata Ziemi Tarnogórskiej  -   Członek Komisji

10.    Małgorzata Durlak  - przedstawiciel  ZNP Oddział Tarnowskie Góry  -  Członek Komisji

11.    Karina Jelonek   - przedstawiciel ZZ Pracowników Dydaktycznych i Administracji  -  Członek komisji

§ 2

Ustanowić Jolantę Sorn - Tomczewską - pracownika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej - jako sekretarza komisji uprawnionego do dokumentowania przebiegu jej prac.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-04-09

Wyświetleń: 1285

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-04-09

« POWRÓT

WYDRUK