» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2009 roku

Uchwała nr 195/957/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.Symbol: 195/957/2009

Uchwała nr 195/957/2009

 Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 30 marca 2009 roku

 

w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5, art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)oraz art.188 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249 poz.2104z późn. zm) 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości 124 340 zł z tego:

 

1.rezerwę ogólną w wysokości 6 000 zł przeznaczyć na:

- wykonanie audytu energetycznego budynku pałacu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku i sali gimnastycznej w kwocie 6 000 zł

 

 2. rezerwę celowa na wydatki związane z oświatą w wysokości 118 340 zł przeznaczyć na:

- utwardzenie terenu przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie w kwocie 50 000 zł

- wydatki bieżące Wydziału Edukacji w kwocie  2 302 zł

- wykonanie  video monitoringu kompleksu boisk przy  Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach w kwocie 13 675 zł

- wykonanie sygnalizacji włamania i napadu w budynku szkoły Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górachw kwocie 9 555 zł

- sfinansowanie kursu prawa jazdy kat. ,,T" przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w kwocie 10 220 zł

- sfinansowanie zakupu stolików oraz krzeseł do jadalni szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie w kwocie 10 000 zł

- na sfinansowanie kosztów dowozu obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie w kwocie 11 346 zł

- współorganizację II Mistrzostw Śląska Szkół Specjalnych w Radzionkowie w kwocie  2 700 zł

- kształcenie  uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 w Radzionkowie  w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie  Śląskiej kwocie    4 415 zł

- nauczanie indywidualne dla ucznia  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach w kwocie 4 127 zł

 

§2

 

 

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1.w § 2 ust.3 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego rok na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji  w 2009 roku zmienia się  kwotę 38 764 334 zł na kwotę 38 814 334 zł

 

 

2. w § 4  W budżecie tworzy się rezerwy:

ust. 1 ogólną zmienia się kwotę 23 115 zł na kwotę 17 115 zł. ust.3 celową  na wydatki związane z oświatą zmienia się kwotę 1 492 530  zł na kwotę 1  374 190 zł 

 

§ 3

 

Dokonać zmian w załączniku nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 r. do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

                                                                                  

§4

 

Dokonać zmian w załączniku nr 6  Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2008 roku do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 6

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-04-09

Wyświetleń: 1238

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-04-09

« POWRÓT

WYDRUK