» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2009 roku

Uchwała nr 195/960/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w projekcie "Eurostypendium drogą do dyplomu"Symbol: 195/960/2009

Uchwała nr 195/960/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 30 marca 2009 roku

 

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w projekcie "Eurostypendium drogą do dyplomu"

 

 

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Powołać Komisję Stypendialną w celu zweryfikowania wniosków i przyznania stypendiów na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Przyznawania Stypendiów będącym załącznikiem do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/35/3/2009 z dnia 18 marca 2009 roku, w następującym składzie:

  1. Aleksandra Król-Skowron, Kierownik Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych - Przewodniczący Komisji
  2. Joanna Lech-Boryczka, inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej
  3. Dariusz Bąk, inspektor w Biurze Strategii i Funduszy Zewnętrznych
  4. Magdalena Sroka, podinspektor w Biurze Strategii i Funduszy Zewnętrznych
  5. Agnieszka Panek, podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów.

§ 2

 

Komisję powołuje się na czas trwania projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu".

  

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-04-24

Wyświetleń: 1214

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-04-24

« POWRÓT

WYDRUK