» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2009 roku

Uchwała nr 195/961/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie: zmian do Uchwały nr 194/950/2009 Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie.Symbol: 195/961/2009

Uchwała nr 195/961/2009
Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 30 marca 2009 roku


w sprawie: zmian do Uchwały nr 194/950/2009 Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie.


Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5c, pkt 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z  2003 r. Nr 189, poz. 1855)


Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1

Wprowadzić zmianę do Uchwały nr 194/950/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie

o następującej treści:

1.       w § 1 ust. 3 zamiast przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, Pani Gerdy Ochman - Członka Komisji, wpisuje się:

"Stanisław Torbus - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę -  Członek Komisji".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-04-24

Wyświetleń: 1289

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-04-24

« POWRÓT

WYDRUK