» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 196/964/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XXXVII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 196/964/2009

Data wprowadzenia: 2009-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 196/967/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację budynku Zamku wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Nakle Śląskim ul. Parkowa 1 na potrzeby "Centrum Kultury Śląskiej"

Symbol: 196/967/2009

Data wprowadzenia: 2009-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 196/966/2009 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Referatu Rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach - Pana Krzysztofa Horzeli do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego w Radzie Fundacji Lokalna Grupa Działania ,,Spichlerz Górnego Śląska"

Symbol: 196/966/2009

Data wprowadzenia: 2009-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 196/965/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem części nieruchomości położonej w budynku przy ulicy Opolskiej 28 w Tarnowskich Górach, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 196/965/2009

Data wprowadzenia: 2009-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 196/963/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącego zatwierdzenia zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach

Symbol: 196/963/2009

Data wprowadzenia: 2009-04-24

WIĘCEJ »
POWRÓT