» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 196/963/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącego zatwierdzenia zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich GórachSymbol: 196/963/2009

Uchwała nr 196/963/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 6 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącego zatwierdzenia zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.).

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 196/963/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 kwietnia 2009 r.

 

Uchwała Nr….. /....../2009

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ........2009 roku

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach.

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Zatwierdzić zmiany oraz tekst jednolity Statutu SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach.

§ 2

 

Uchwała Nr 6/2009 Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-04-24

Wyświetleń: 1195

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-04-24

« POWRÓT

WYDRUK