» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 196/965/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem części nieruchomości położonej w budynku przy ulicy Opolskiej 28 w Tarnowskich Górach, stanowiącej własność Powiatu TarnogórskiegoSymbol: 196/965/2009

Uchwała nr 196/965/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 6 kwietnia 2009 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem części nieruchomości, położonej w budynku przy ulicy Opolskiej 28 w Tarnowskich Górach, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 Uchwały nr XIII/148/2007 Rady Powiatu  w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

                                                                               § 1

1.       Ogłosić przetarg pisemny nieograniczony na wynajem części nieruchomości, położonej
w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej przy ulicy Opolskiej 28
w Tarnowskich Górach.

2.       Zatwierdzić treść ogłoszenia o przetargu na wynajem części nieruchomości, położonej
w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 28, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ( wersja rozszerzona ).

3.       Zatwierdzić treść ogłoszenia o przetargu na wynajem części nieruchomości, położonej
w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 28, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały ( wersja pełna ).

4.       Do przeprowadzenia przetargu zobowiązać Komisję Przetargową powołaną Uchwałą nr 181/869/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych oraz najem składników majątkowych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

5.       W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy najmu, wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu z osobą, która zaoferowała/wylicytowała następną co do wysokości stawkę czynszu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-04-24

Wyświetleń: 1153

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-04-24

« POWRÓT

WYDRUK