» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 196/966/2009 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Referatu Rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach - Pana Krzysztofa Horzeli do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego w Radzie Fundacji Lokalna Grupa Działania ,,Spichlerz Górnego Śląska"Symbol: 196/966/2009

Uchwała nr 196/966/2009

Zarząd Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 6 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: upoważnienia Kierownika Referatu Rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach - Pana Krzysztofa Horzeli do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego w Radzie Fundacji Lokalna Grupa Działania ,,Spichlerz Górnego Śląska"

 

 

 

Na podstawie art. 26, w związku z art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XXXVII/356/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30.03.2009 w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Fundacji Lokalna Grupa Działania ,,Spichlerz Górnego Śląska"

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Upoważnić Pana Krzysztofa Horzelę do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego w Radzie Fundacji Lokalna Grupa Działania ,,Spichlerz Górnego Śląska". 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-04-24

Wyświetleń: 1095

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-04-24

« POWRÓT

WYDRUK