» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 i 22 kwietnia 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 198/984/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na koszt obsługi kredytu bankowego długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2009r. z okresem spłaty do 2019r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych oraz na zabezpieczenie wkładu własnego zadań inwestycyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 198/984/2009

Data wprowadzenia: 2009-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/983/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Radzionków zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Radzionków.

Symbol: 198/983/2009

Data wprowadzenia: 2009-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/982/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 169/803/2008 Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

Symbol: 198/982/2009

Załączniki:
1) uchwała nr 198/982/2009 Zarządu Powiatu Typ: DOC, Rozmiar: 105 KB
2) Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego PZOFO Typ: DOC, Rozmiar: 143.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/981/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Tarnogórskiego na miesiąc kwiecień 2009 roku

Symbol: 198/981/2009

Data wprowadzenia: 2009-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/979/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2008".

Symbol: 198/979/2009

Załączniki:
1) Sprawozdanie PUP Typ: DOC, Rozmiar: 1003.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/978/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia ratowników na kąpielisku strzeżonym nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2009 r.

Symbol: 198/978/2009

Data wprowadzenia: 2009-04-24

WIĘCEJ »
POWRÓT