» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 200/990/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rokSymbol: 200/990/2009

Uchwała nr 200/990/2009

 Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

 

Zarząd Powiatu uchwala:

 

 

§ 1

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości 8 000 zł z tego:

 

                                                         

1. rezerwę celowa na wydatki związane z oświatą w wysokości 8 000 zł przeznaczyć na:

 

- dofinansowanie  uroczystości otwarcia kompleksu boisk ,, Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach  na kwotę 1 500 zł

- dofinansowanie wymiany uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach z partnerskim miastem Mericourt we Francji w kwocie 4 000 zł

-  współfinansowanie wyjazdu do Trybunału Praw Człowieka oraz Parlamentu Europejskiego  realizowanego w ramach projektu edukacyjnego ,, Młodzieżowa Wszechnica praw Obywatelskich" w kwocie 2 000 zł

-dofinansowanie wyjazdu do Krakowa organizowanego przez Tarnogórskie Stowarzyszenie-Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie  500 zł

§2

 

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 4 w budżecie tworzy się rezerwy ust. 3 celową na wydatki związane z oświatą zmienia się kwotę 1 375 690 zł na kwotę 1 367 690 zł

 

§ 3

 

Dokonać zmian w załączniku nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 r. do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

                                                                    §4

 

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-05-07

Wyświetleń: 1386

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 200/990/2009 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-05-07, Pobrań: 1235, Typ: XLS, Rozmiar: 24.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-05-07

« POWRÓT

WYDRUK