» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 203/1001/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na remont budynku internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach

Symbol: 203/2001/2009

Data wprowadzenia: 2009-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 203/1000/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: odwołania Pani mgr inż. Jolanty Ploteckiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 203/1000/2009

Data wprowadzenia: 2009-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 203/999/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XXXVIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 203/999/2009

Data wprowadzenia: 2009-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 203/995/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia na zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: 203/995/2009

Data wprowadzenia: 2009-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 203/997/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Tarnogórskiego na miesiąc maj 2009 roku

Symbol: 203/997/2009

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 203 - 997 - 2009 Typ: ZIP, Rozmiar: 11.05 KB

Data wprowadzenia: 2009-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 203/996/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: 203/996/2009

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 203/996/2009 Typ: ZIP, Rozmiar: 33.79 KB

Data wprowadzenia: 2009-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 203/994/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiat w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: 203/994/2009

Data wprowadzenia: 2009-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała 203/993/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: 203/993/2009

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 203/993/2009 Typ: ZIP, Rozmiar: 5.86 KB

Data wprowadzenia: 2009-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 203/992/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.

Symbol: 203/992/2009

Data wprowadzenia: 2009-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 203/991/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gminie Ożarowice, obręb Pyrzowice, karta mapy 1.

Symbol: 203/991/2009

Data wprowadzenia: 2009-05-15

WIĘCEJ »
POWRÓT