» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2009 roku

Uchwała nr 204/1002/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku ze zmianą numeracji nieruchomości przy ul. Polarnej i ul. Puszkina w Tarnowskich GórachSymbol: 204/1002/2009

Uchwała nr 204/1002/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 18 maja 2009 roku

 

 

w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku ze zmianą numeracji nieruchomości przy ul. Polarnej i ul. Puszkina w Tarnowskich Górach

 

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w  sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku ze zmianą numeracji nieruchomości przy ul. Polarnej i ul. Puszkina w Tarnowskich Górach.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 204/1002/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia … maja 2009 r.

 

Uchwała nr .../..../2009

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ..... maja 2009 roku

 

w sprawie: zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku ze zmianą numeracji nieruchomości przy ul. Polarnej i ul. Puszkina w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 79b i 98a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.                        z 2005r., Nr 108, poz 908 z późń. zm.) oraz art. 40, ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 13, pkt 2, art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 449)

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

W związku ze zmianą numeracji nieruchomości zwolnić z opłat za wymianę dokumentów tj. praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych osoby zamieszkałe przy ulicy Polarnej i ul. Puszkina w Tarnowskich Górach.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-05-22

Wyświetleń: 1090

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-05-22

« POWRÓT

WYDRUK