» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 207/1023/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na remont dachu w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: 207/1023/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 207/1022/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach Panu Pawłowi Zarębie

Symbol: 207/1022/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 207/1021/ 2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach Panu Pawłowi Zarębie

Symbol: 207/1021/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 207/1020/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach Panu Wojciechowi Łempickiemu.

Symbol: 207/1020/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 207/1019/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach Pani Barbarze Gierak - Pawlak.

Symbol: 207/1019/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 207/1018/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach Pani Aleksandrze Dawid

Symbol: 207/1018/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 207/1017/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody dla Pana Jana R., zamieszkałego w ......... przy ulicy ............, na odroczenie terminu zapłaty czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej na terenie Gminy Tarnowskie Góry, obręb ........., stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 207/1017/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 207/1016/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XL sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 207/1016/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 207/1015/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie umorzenia zadłużenia Górniczego Klubu Sportowego "Ruch" Radzionków z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 11 z tytułu nieprawidłowego rozliczenia udzielonej dotacji

Symbol: 207/1015/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
POWRÓT