» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 czerwca 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 208/1028/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Adach - dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach do zawarcia i podpisania w imieniu Powiatu Tarnogórskiego umowy na realizację projektu "Promotion of the youth - Zagraniczne staże szansą na europejskie kwalifikacje" oraz do jej wykonania i rozliczenia

Symbol: 208/1028/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 208/1027/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych niektórych ulic położonych na obszarze Miasta Miasteczko Śląskie

Symbol: 208/1027/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 208/1026/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Pyrzowice

Symbol: 208/1026/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 208/1024/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za 2008 rok

Symbol: 208/1024/2009

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
POWRÓT