» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 czerwca 2009 roku

Uchwała nr 208/1024/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za 2008 rokSymbol: 208/1024/2009

Uchwała nr 208/1024/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 08 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za 2008 rok.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Przedstawić Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za 2008 rok.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 208/1024/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 czerwca 2009 roku

 

  

Uchwała Nr ...................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ....................  2009 roku

 

w sprawie: przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za 2008 rok.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. Nr 122 z 2006 roku, poz. 851 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Przyjąć "Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za 2008 rok"  w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1117

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-06-24

« POWRÓT

WYDRUK