» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 czerwca 2009 roku

Uchwała nr 208/1026/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa PyrzowiceSymbol: 208/1026/2009

Uchwała nr 208/1026/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 08 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Pyrzowice.

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 17, pkt. 7 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr  80 poz. 717 z późn. zm.), a także § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 § 1

 

Uzgodnić projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa gminy Pyrzowice.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1198

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-06-24

« POWRÓT

WYDRUK