» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 czerwca 2009 roku

Uchwała nr 208/1028/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Adach - dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach do zawarcia i podpisania w imieniu Powiatu Tarnogórskiego umowy na realizację projektu "Promotion of the youth - Zagraniczne staże szansą na europejskie kwalifikacje" oraz do jej wykonania i rozliczeniaSymbol: 208/1028/2009

Uchwała nr 208/1028/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 08 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Adach - dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach do zawarcia i podpisania w imieniu Powiatu Tarnogórskiego umowy na realizację projektu "Promotion of the youth - Zagraniczne staże szansą na europejskie kwalifikacje" oraz do jej wykonania i rozliczenia.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Udzielić pełnomocnictwa Pani Katarzynie Adach - Dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomiczno
- Hotelarskich w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Karola Miarki 17
(42-600 Tarnowskie Góry) do zawarcia i podpisania w imieniu Powiatu Tarnogórskiego umowy na realizację projektu "Promotion of the youth - Zagraniczne staże szansą na europejskie kwalifikacje" oraz do jej wykonania i rozliczenia. Treść pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do uchwały nr 208/1028/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08.06.2009r.

 

PEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

 

 

 

 

Działając w imieniu Powiatu Tarnogórskiego, będącego organem Prowadzącym dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ul. Karola Miarki 17, udzielam pełnomocnictwa Dyrektorowi szkoły Pani Katarzynie Adach do zawarcia i podpisania w imieniu Powiatu Tarnogórskiego umowy na realizację projektu nr PL/09/LLP-LdV/IVT/140112 - "Promotion of the youth - Zagraniczne staże szansą na europejskie kwalifikacje" oraz do jej wykonania i rozliczenia.

 

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą odwołania pełnomocnictwa lub odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1225

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-06-24

« POWRÓT

WYDRUK