» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2009 roku

Uchwała nr 209/1029/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.Symbol: 209/1029/2009

Uchwała nr 209/1029/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum dla Dorosłych nr 2 z Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

Załącznik nr 1 do uchwały nr 209/1029/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 r.

 

 

Uchwała nr  ..................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia  ...........................

 

 

w sprawie: wyłączenia Technikum dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.)

 

 

Rada Powiatu

 

uchwala:

 

§ 1

 

Z dniem 31 sierpnia  2009 roku wyłączyć Technikum dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach
z Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35 .

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1387

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-06-24

« POWRÓT

WYDRUK