» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2009 roku

Uchwała nr 209/1037/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach i Zarządowi Województwa Śląskiego "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2004-2015 obejmującego okres sprawozdawczy: 2007 i 2008 rok"Symbol: 209/1037/2009

Uchwała nr 209/1037/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 15 czerwca 2009 r.

 

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach i Zarządowi Województwa Śląskiego "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2004-2015 obejmującego okres sprawozdawczy: 2007 i 2008 rok"

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 14 ust. 12b ppkt 3 oraz art. 14 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach oraz Zarządowi Województwa Śląskiego "Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2004-2015 obejmujące okres sprawozdawczy: 2007 i 2008 rok". 

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1214

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-06-24

« POWRÓT

WYDRUK