» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 209/1045/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na wynajem pomieszczenia użytkowego, położonego przy ulicy Karola Miarki 17 w Tarnowskich Górach, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem na przepompownię sieciową.Symbol: 209/1045/2009

Uchwała nr 209/1045/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 16 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na wynajem pomieszczenia użytkowego, położonego przy ulicy Karola Miarki 17 w Tarnowskich Górach, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem na przepompownię sieciową.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. 2001 r. Nr.142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz §17 ust.2 Uchwały nr XIII/148/2007
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości.

 

 

 

 

Zarząd Powiatu

Uchwala:

 

§ 1

 

1.      Ogłosić przetarg pisemny ograniczony na wynajem pomieszczenia użytkowego, położonego przy ulicy Karola Miarki 17 w Tarnowskich Górach, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem na przepompownię sieciową.

2.      Zatwierdzić treść ogłoszenia na wynajem pomieszczenia użytkowego, położonego przy ulicy Karola Miarki 17 w Tarnowskich Górach, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ( wersja rozszerzona ).

3.      Zatwierdzić treść ogłoszenia na wynajem pomieszczenia użytkowego, położonego przy ulicy Karola Miarki 17 w Tarnowskich Górach, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały ( wersja pełna ).

4.      Do przeprowadzenia przetargu zobowiązać Komisję Przetargową powołaną Uchwałą
nr 181/869/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 roku
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych oraz najem składników majątkowych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z § 17 Uchwały Nr XIII/148/2007 Rady Powiatu W Tarnowskich Górach
z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości, wolne lokale wynajmowane są w drodze przetargu. 

W dniu 18 maja 2009 roku opublikowany został wykaz nieruchomości przeznaczonej
do wynajęcia, obejmujący pomieszczenie użytkowe położone w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich przy ulicy Karola Miarki 17 w Tarnowskich Górach. W związku
z upływem terminu wywieszenia wykazu zasadnym jest podjęcie dalszych czynności zmierzających
do wynajęcia przedmiotowego pomieszczenia.

W zaistniałej sytuacji przygotowane zostało ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na wynajem w.w pomieszczenia.

            Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na wynajem pomieszczenia użytkowego, położonego przy ulicy Karola Miarki 17 w Tarnowskich Górach, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem na przepompownię sieciową, jest w pełni zasadne.


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1540

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 209 - 1045 - 2009 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2009-06-24, Pobrań: 1304, Typ: ZIP, Rozmiar: 11.31 KB
2) Załącznik nr 1 do uchwały nr 209 - 1045 - 2009 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2009-06-24, Pobrań: 1283, Typ: ZIP, Rozmiar: 13.15 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-06-24
Edycja dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-06-24
Edycja dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-06-24
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK