» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 209/1043/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tworóg niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy TworógSymbol: 209/1043/2009

Uchwała nr 209/1043/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 16 czerwca 2009 roku

 

w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tworóg niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tworóg

 

 

Działając na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Skierować pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tworóg niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tworóg.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr 209/1043/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 czerwca 2009 roku.

 

 

Uchwała nr ......................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ...............................

 

w sprawie powierzenia Gminie Tworóg niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tworóg

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

1.       Powierzyć Gminie Tworóg niektóre zadania z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.

2.       Na wykonanie zadań określonych w pkt.1 przeznaczyć środki w wysokości 14 360 zł (brutto) które zostaną przekazane w oparciu o porozumienie zawarte z Gminą Tworóg.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  

Uzasadnienie do uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tworóg niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tworóg

 

W związku z wystąpieniem Wójta Gminy Tworóg z propozycją powierzenia Gminie Tworóg niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tworóg w roku 2009 zaproponowano podpisanie stosowanego porozumienia pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Tworóg. Przedmiot porozumienia obejmuje wykonanie następujących usług:

a) koszenie traw w pasie drogowym dróg powiatowych,

b) przycinanie żywopłotów,

c) sprzątanie poboczy dróg powiatowych.

Nadzór nad realizacją porozumienia powierzyć Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach. Na wykonanie powyższych zadań zostaną przeznaczone środki finansowe w wysokości 14 360 zł.

Porozumienie będzie obowiązywało w terminie 01.07.-30.11.2009r.


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1475

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-06-24

« POWRÓT

WYDRUK