» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 211/1061/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie opinii do projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tworóg".

Symbol: 211/1061/2009

Data wprowadzenia: 2009-07-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 211/1060/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie firmie zewnętrznej nieruchomości pod budowę stacji dzializ przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.

Symbol: 211/1060/2009

Data wprowadzenia: 2009-07-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 211/1059/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ - Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach za rok 2008

Symbol: 211/1059/2009

Data wprowadzenia: 2009-07-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 211/1062/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany aktu założycielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7

Symbol: 211/1062/2009

Data wprowadzenia: 2009-07-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 211/1058/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosku do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn

Symbol: 211/1058/2009

Data wprowadzenia: 2009-07-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 211/1057/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: nie zgłaszania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady A1.

Symbol: 211/1057/2009

Data wprowadzenia: 2009-07-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 211/1056/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne

Symbol: 211/1056/2009

Załączniki:
1) załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 103 KB
2) załącznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 29 KB

Data wprowadzenia: 2009-07-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 211/1055/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego na kąpielisku strzeżonym nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2009 r.

Symbol: 211/105/2009

Data wprowadzenia: 2009-07-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 211/1054/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: 211/1054/2009

Załączniki:
1) załączniki do uchwały nr 211/1054/2009 Typ: XLS, Rozmiar: 64 KB

Data wprowadzenia: 2009-07-14

WIĘCEJ »
POWRÓT