» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2009 roku

Uchwała nr 214/1096/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie zmian do uchwały nr 213/1086/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Marii Kurtz - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Symbol: 214/1096/2009

Uchwała nr 214/1096/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 13 lipca 2009 roku

 

 

w sprawie zmian do uchwały nr 213/1086/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Marii Kurtz - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Na podstawie art. 32, ust.1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zmian.)  oraz art. 9g ust. 2 i 91 d pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm) w związku z wnioskiem Pani Marii Kurtz  z dnia  12 czerwca 2009 roku Nr VE.K. 4339-2/09

 

Zarząd Powiatu

 

uchwala:

 

§ 1

 

Wprowadzić do uchwały nr 213/1086/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia
6 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Marii Kurtz - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zmiany w następującej treści: w  § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Aleksandra Dyla - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny".

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się  Staroście Tarnogórskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-08-07

Wyświetleń: 1223

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-08-07

« POWRÓT

WYDRUK