» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2009 roku

Uchwała nr 214/1094/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie należności od MOZ NSZZ Solidarność Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z tytułu umowy użyczenia pomieszczenia biurowego przy ul. Sienkiewicza 16 za okres od 25 stycznia 2008 roku do 31 maja 2009 rokuSymbol: 214/1094/2009

Uchwała nr 214/1094/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 13 lipca 2009 roku

 

w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie należności od MOZ NSZZ Solidarność Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z tytułu umowy użyczenia pomieszczenia biurowego przy ul. Sienkiewicza 16 za okres od 25 stycznia 2008 roku do 31 maja 2009 roku.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 poz. 1592 z 2001 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z 2005 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXIX/362/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  28 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu z tytułu należności pieniężnych, zmienionej Uchwałą nr LI/500/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku.

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Nie wyrazić zgody na umorzenie należności od MOZ NSZZ Solidarność Starostwa Powiatowego         w Tarnowskich Górach z tytułu umowy użyczenia pomieszczenia biurowego przy ul. Sienkiewicza 16 za okres od 25 stycznia 2008r. do 31 maja 2009 roku na kwotę 1 044,19zł 

 

   § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-09-03

Wyświetleń: 1255

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-09-03

« POWRÓT

WYDRUK