» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 lipca 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 215/1099/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Romana Pisarek p.o. Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego "Auto Land Service" do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu spraw związanych z udzieleniem koncesji na obrót paliwami ciekłymi

Symbol: 215/1099/2009

Data wprowadzenia: 2009-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 215/1098/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie rzeczowych składników majątku trwałego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: 215/1098/2009

Data wprowadzenia: 2009-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 215/1097/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 214/1094/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej umorzenia należności od MOZ NSZZ Solidarność Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z tytułu umowy użyczenia pomieszczenia biurowego przy ul. Sienkiewicza 16 za okres od 25 stycznia 2008 roku do 31 maja 2009 roku

Symbol: 215/1097/2009

Data wprowadzenia: 2009-08-07

WIĘCEJ »
POWRÓT