» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 217/1107/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 266/1797/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu na najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnianie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

Symbol: 217/1107/2009

Data wprowadzenia: 2009-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 217/1106/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie: odwołania Pani Cecylii Imielskiej - Ciury ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych w Kaletach.

Symbol: 217/1106/2009

Data wprowadzenia: 2009-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 217/1105/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklaniec"

Symbol: 217/1105/2009

Data wprowadzenia: 2009-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 217/1104/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków"

Symbol: 217/1104/2009

Data wprowadzenia: 2009-08-07

WIĘCEJ »
POWRÓT