» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 sierpnia 2009 r.

Tytuł:  Uchwała nr 220/1131/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian do uchwały nr 218/1119/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Dziewior - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 220/1131/2009

Data wprowadzenia: 2009-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 220/1130/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii odcinka drogi powiatowej 8209 S - ulicy Paderewskiego w Zabrzu

Symbol: 220/1130/2009

Data wprowadzenia: 2009-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 220/1129/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącego wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 220/1129/2009

Data wprowadzenia: 2009-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 220/1128/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącego wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie likwidacji Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.

Symbol: 220/1128/2009

Data wprowadzenia: 2009-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 220/1127/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.) na 2010 rok.

Symbol: 220/1127/2009

Data wprowadzenia: 2009-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 220/1126/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej utworzenia przez Powiat Tarnogórski spółki prawa handlowego pod firmą "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Symbol: 220/1126/2009

Data wprowadzenia: 2009-08-21

WIĘCEJ »
POWRÓT