» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLII z dnia 25.08.2009r.

Tytuł:  Uchwała Nr XLII/396/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim ul. Morcinka 9.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLII/397/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2009 - 2011".

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załacznik do uchwały Typ: DOC, Rozmiar: 190 KB

Data wprowadzenia: 2009-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLII/398/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie likwidacji Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLII/399/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLII/400/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie utworzenia przez Powiat Tarnogórski spółki prawa handlowego pod firmą "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLII/401/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radzionków na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Sikorskiego 7 w Radzionkowie.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLII/402/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2, 2a, 2b, 2c.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLII/403/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości działek gruntu położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 66, w drodze umowy darowizny.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLII/404/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik do uchwały Typ: XLS, Rozmiar: 185 KB

Data wprowadzenia: 2009-08-31

WIĘCEJ »
POWRÓT