» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLII z dnia 25.08.2009r.

Uchwała Nr XLII/402/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2, 2a, 2b, 2c.Symbol: EB.0716-16/06

Uchwała Nr XLII/402/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2, 2a, 2b, 2c.


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 2 Uchwały  Nr XIII/148/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku  w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości (z późn. zm.)


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie:
a) 12 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2, w budynku usytuowanym na działkach gruntu nr 348/8 o powierzchni 0,1832 ha oraz  nr 347/8 o powierzchni 0,0998 ha, powstałych w wyniku podziału działki gruntu nr 314/8, dla której  w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach jest prowadzona KW nr 58530. 
b) 18 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a, w budynku usytuowanym na działce gruntu nr 345/8 o powierzchni 0,2400 ha   powstałej w wyniku podziału działki gruntu nr 314/8, dla której w Sądzie Rejonowym  w Tarnowskich Górach jest prowadzona KW nr  58530.
c) 18 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2b, w budynku usytuowanym na działce gruntu nr 344/8 o powierzchni 0,2404 ha powstałej w wyniku podziału działki gruntu nr 314/8, dla której w Sądzie Rejonowym   w Tarnowskich Górach jest prowadzona KW nr  58530.
d) 18 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2c, w budynku usytuowanym na działce gruntu nr 343/8 o powierzchni 0,2400 ha   powstałej w wyniku podziału działki gruntu nr 314/8, dla której w Sądzie Rejonowym  w Tarnowskich Górach jest prowadzona KW nr  58530.


§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (31.08.2009)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman

Data wprowadzenia: 2009-08-31

Wyświetleń: 1546

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2009-08-31

« POWRÓT

WYDRUK