» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLII z dnia 25.08.2009r.

Uchwała Nr XLII/401/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radzionków na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Sikorskiego 7 w Radzionkowie.Symbol: EB.0716-16/06

Uchwała Nr XLII/401/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radzionków na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Sikorskiego 7 w Radzionkowie.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Udziela się z budżetu Powiatu Tarnogórskiego pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 53 261 zł dla Gminy Radzionków z przeznaczeniem na realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Sikorskiego 7 w Radzionkowie.


§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Radzionków.Do zawarcia umowy upoważnia się Zarząd Powiatu.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (31.08.2009)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman

Data wprowadzenia: 2009-08-31

Wyświetleń: 1494

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2009-08-31

« POWRÓT

WYDRUK