» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 sierpnia 2009 roku

Uchwała nr 218/1108/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2009 - 2011"Symbol: 218/1108/2009

Uchwała nr 218/1108/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 4 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2009 - 2011"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

Przekazać pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2009 - 2011".

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Załącznik do uchwały nr 218/1108/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku.

 

Uchwała Nr …………….

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ……………….. 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia "Programu Korekcyjno Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2009 - 2011".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 6 pkt 4 ust. 2  ustawy z dn. 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493)

 

Rada Powiatu

uchwala:

§ 1

Przyjąć "Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie realizowany
w Powiecie Tarnogórskim w latach 2009 - 2011" w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

Uchwała zostanie ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-09-03

Wyświetleń: 1107

Załączniki:
1) Program Korekcyjno-Edukacyjny (...) Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-09-03, Pobrań: 705, Typ: DOC, Rozmiar: 179.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-09-03

« POWRÓT

WYDRUK