» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 sierpnia 2009 roku

Uchwała nr 218/1110/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie: zaopiniowania Projektu "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krupski Młyn na lata 2004-2015"Symbol: 218/1110/2009

Uchwała nr 218/1110/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 4 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie: zaopiniowania Projektu "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krupski Młyn na lata 2004-2015"   

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Zaopiniować pozytywnie Projekt "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krupski Młyn na lata 2004-2015", wnosząc o usunięcie z opiniowanego opracowania uchybień oraz uwzględnienie uwag określonych poniżej:  

1.       Rozdział 5.6 (str. 16):

Dane zawarte w rozdziale są niekompletne: nie ujmują pełnego wykazu składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest zlokalizowanych na terenie Województwa Śląskiego, jak:

Ø       wydzielona kwatera na odpady zawierające azbest na składowisku odpadów komunalnych  w Knurowie przy ul. Szybowej 4 zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "KOMART" Sp. z o.o.,

Ø       wydzielona kwatera na odpady zawierające azbest na składowisku odpadów komunalnych  w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej 76 zarządzanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.,

Ø       składowisko odpadów azbestowych na terenie Oczyszczalni Ścieków Deszczowo-Przemysłowych w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 92 zarządzane przez spółkę Arcelor Mittal Steel Poland S.A.

Ø       wydzielona kwatera na odpady zawierające azbest na składowisku odpadów poprodukcyjnych Zakładów Koksowniczych "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1 zarządzanym przez Zakłady Koksownicze "Przyjaźń". 

2.   Rozdział IX (tabela nr 11 na str. 27):

      Wskazanym jest uzupełnić zapis w preambule tabeli, iż dane w tabeli dot. wyłącznie firm zajmujących się odbieraniem, zbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów  komunalnych. 

3.   Rozdział XVI (tabela nr 15 na str. 43 i 44):

      Wskazanym jest uzupełnić tabelę o wartości liczbowe wskaźników (o ile są dostępne), gdyż w ocenie Marszałka Województwa Śląskiego zbierającego dane dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami, wartości te winne posłużyć do sporządzenia przez Ministerstwo Środowiska Sprawozdania z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008. 

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§3

 

                                          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-09-03

Wyświetleń: 1167

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-09-03

« POWRÓT

WYDRUK