» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 sierpnia 2009 roku

Uchwała nr 218/1112/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim.Symbol: 218/1112/2009

Uchwała nr 218/1112/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 4 sierpnia 2009 roku

 

 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim.

 

 

Na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006  r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 6, pkt 3 uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach nr XLVI/473/2006 z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny  w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Zwolnić w roku szkolnym 2009/2010 dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim z 9 godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych określonych w załączniku nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach nr XLVI/473/2006 z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze i tym samym ustalić 3 godzinny tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 roku.

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-09-04

Wyświetleń: 1077

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-09-04

« POWRÓT

WYDRUK