» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 sierpnia 2009 roku

Uchwała nr 218/1118/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Różyło nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Symbol: 218/1118/2009

Uchwała nr 218/1118/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 4 sierpnia 2009 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Różyło nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zmian.) oraz art. 9g ust. 2 i 91 d pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm) w związku z wnioskiem Pani  Joanny Różyło z dnia  18 czerwca 2009 roku Nr VE.K. 4339- 6/09

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Powołać Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Joanny Różyło ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

§ 2

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

  1. Pani .Lidia Dziechciarczyk - Przewodnicząca Komisji
  2. Pani Jolanta Gońda - Ekspert
  3. Pan Leszek Girtler - Ekspert
  4. Pan  Kazimierz Sporoń - Dyrektor Szkoły
  5. Pani Aleksandra Dyla - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 3

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2009 roku o godz. 15 40 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pok. 105.

 

§ 4

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do poinformowania pozostałych członków Komisji
o terminie i miejscu posiedzenia.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza  się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-09-04

Wyświetleń: 1089

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-09-04

« POWRÓT

WYDRUK