» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2009 roku

Uchwała nr 219/1124/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.Symbol: 219/1124/2009

Uchwała nr 219/1124/2009 

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 10 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu uchwala:

 

 

§ 1

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości 131 875 zł z tego:

 

1. rezerwę celowa na wydatki związane z oświatą w wysokości 131 875 zł przeznaczyć na:

 

-      zwiększenie budżetu Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach o kwotę 21 600 zł na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego dla młodzieży w Parku Wodnym;

-      zwiększenie budżetu w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie o kwotę 80 000 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli;

-      współfinansowanie wyjazdu zawodniczek MKS "Sokół Rojca" na Międzynarodowy Turniej Ka-Li CUP 2009 w Kamp - Lidfort w Niemczech o kwotę 2 000 zł;

-      na remont sanitariatów w bloku sportowym w budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach o kwotę 24 371 zł;

-      na obsługę dozorowania monitoringu kompleksu boisk Orlik przy ul. Pokoju 14 o kwotę 3 904 zł.

 

 

§ 2

 

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 4 w budżecie tworzy się rezerwy ust. 3 celową na wydatki związane z oświatą zmienia się kwotę 1 119 173 zł na kwotę 987 298 zł

 

 

§ 3

 

Dokonać zmian w załączniku nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 r. do Uchwały  Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4

 

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-09-04

Wyświetleń: 1424

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-09-04, Pobrań: 1152, Typ: XLS, Rozmiar: 25 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-09-04

« POWRÓT

WYDRUK