» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 września 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 229/1161/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2009 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na prowadzenie monitoringu środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach

Symbol: 229/1161/2009

Data wprowadzenia: 2009-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała 229/1159/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2b

Symbol: 229/1159/2009

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 229/1159/2009 Typ: XLS, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1158/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.: "Profesjonalny Urząd" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 229/1158/2009

Data wprowadzenia: 2009-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1157/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "PROFESJONALNY URZĄD".

Symbol: 229/1157/2009

Data wprowadzenia: 2009-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1156/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2

Symbol: 229/1156/2009

Data wprowadzenia: 2009-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1155/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Gminie Ożarowice, obrębie: Pyrzowice, karta mapy 1

Symbol: 229/1155/2009

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały 229/1155/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 63 KB
2) Załącznik do uchwały nr 229/1155/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 53.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1154/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Kalety nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43

Symbol: 229/1154/2009

Data wprowadzenia: 2009-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 229/1153/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na wybranie partnera prywatnego przez Powiat Tarnogórski w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Miedarach

Symbol: 229/1153/2009

Data wprowadzenia: 2009-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1152/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Tarnogórskiego na miesiąc wrzesień 2009 roku

Symbol: 229/1152/2009

Załączniki:
1) załączniki do uchwały nr 229/1152/2009 Typ: XLS, Rozmiar: 72.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1151/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: 229/1151/2009

Załączniki:
1) uchwała 229/1151/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 59.5 KB
2) załączniki do uchwały nr 229/1151/2009 Typ: XLS, Rozmiar: 210.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1150/2009Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Kalety szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach

Symbol: 229/1150/2009

Data wprowadzenia: 2009-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 229/1149/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2009 rokuw sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/290/2008 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Symbol: 229/1149/2009

Załączniki:
1) Uchwała nr 229/1150/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 37 KB

Data wprowadzenia: 2009-09-24

WIĘCEJ »
POWRÓT