» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 233/1176/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 217/1105/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklaniec"

Symbol: 233/1176/2009

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 1051.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 233/1175/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2c

Symbol: 233/1175/2009

Załączniki:
1) Wykaz Typ: XLS, Rozmiar: 36 KB

Data wprowadzenia: 2009-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 233/1174/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2009 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2010 roku pomocy finansowej Gminie Ożarowice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej G 34 tj. ulic Wolności i Piłsudskiego w Pyrzowicach"

Symbol: 233/1174/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 233/1173/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2009 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2010 roku pomocy finansowej Miastu Miasteczko Śląskie na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Sportowej w Miasteczku Śląskim"

Symbol: 233/1173/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 233/1172/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2009 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2010 roku pomocy finansowej Gminie Tworóg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lubliniecka w sołectwie Koty"

Symbol: 233/1172/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-02

WIĘCEJ »
POWRÓT