» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 236/1190/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz na brzmienie statutu spółki i objęcie akcji przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 236/1190/2009

Załączniki:
1) Statut WSP Typ: ZIP, Rozmiar: 20.42 KB

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1193/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach informacji o uproszczonych planach urządzania lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa

Symbol: 236/1193/2009

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 236/1193/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 47 KB

Data wprowadzenia: 2009-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1192/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 218/1111/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Województwa Śląskiego do sformułowania, podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Oświaty", poddziałanie 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 w ramach zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego umowy nr POKL.09.01.03-24-001/08 z dnia 9 lutego 2009r. o dofinansowanie projektu.

Symbol: 236/1192/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1191/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 152/733/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w projekcie "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

Symbol: 236/1191/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1186/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 236/1186/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1188/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: 236/1188/2009

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 236/1188/2009 Typ: XLS, Rozmiar: 105.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1187/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: 236/1187/2009

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 236/1187/2009 Typ: XLS, Rozmiar: 35.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-10-16

WIĘCEJ »
POWRÓT