» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2009 roku

Uchwała nr 236/1187/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rokSymbol: 236/1187/2009

Uchwała nr 236/1187/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 października  2009 roku

 

w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

           

 

§ 1

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości 177 168 zł z tego:

 

1.rezerwę ogólną w wysokości 5 000 zł przeznaczyć na:

 

- renowację tablicy upamiętniającej poległych w I wojnie światowej  uczniów  dawnej szkoły górniczej w Tarnowskich Górach oraz uroczystości odsłonięcia tej tablicy w kwocie 5 000 zł

 

2. rezerwę celowa na wydatki związane z oświatą w wysokości 172 168 zł przeznaczyć na:

 

-      zwiększenie budżetu Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej o kwotę 7 855 zł z przeznaczeniem na kształcenie uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 w Radzionkowie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej;

-      zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach  o kwotę 28 093 zł   z przeznaczeniem na administrowanie kompleksem boisk przy ul. Pokoju 14;

-      zwiększenie budżetu II Liceum Ogólnokształcące im S. Staszica w Tarnowskich Górach o kwotę 1 117 zł    z przeznaczeniem  na nauczanie indywidualne;

-      zwiększenie budżetu Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim o kwotę 1 304 zł   z przeznaczeniem  na nauczanie indywidualne;

-      zwiększenie budżetów szkół i placówek oświatowych Powiatu o kwotę 133 799 zł z przeznaczeniem na wdrożenie podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi następujących jednostek :

o        Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach o kwotę12 452 zł,

o        I Liceum Ogólnokształcące im S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach o kwotę 7 335 zł,

o        Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Gaduli w Tarnowskich Górach o kwotę 6 651 zł,

o        Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach o kwotę 4 690 zł,

o        Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach o kwotę16 072 zł,

o        Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach o kwotę 5 430 zł,

o        Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H.Jordana w Tarnowskich Górach o kwotę 4 640 zł,

o        Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach o kwotę16 219 zł,

o        Zespół Szkół Elektryczno-Ekonomicznych w Kaletach o kwotę 3 780 zł,

o        Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Tarnowskich Górach o kwotę 9 588 zł,

o        Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach o kwotę 7 250 zł,

o        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle  o kwotę 498 zł,

o        Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie o kwotę 4 931 zł,

o        II Liceum Ogólnokształcące  im. S. Staszica o kwotę 6 976 zł,

o        Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach o kwotę 8 138 zł,

o        Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie o kwotę 7 075 zł,

o        Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach o kwotę 3 001 zł,

o        Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie  o kwotę 4 434 zł,

o        Powiatowa Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna o kwotę 4 639 zł; 

 

§ 2

 

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. w § 4  W budżecie tworzy się rezerwy: ust. 1 ogólną zmienia się kwotę 50 815 zł na kwotę 45 815 zł.

 

ust.3 celową  na wydatki związane z oświatą zmienia się kwotę 1 330 912 zł na kwotę 1 158 744 zł.

  

§ 3

 

Dokonać zmian w załączniku nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 r. do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego. 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-10-16

Wyświetleń: 1053

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 236/1187/2009 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-10-16, Pobrań: 925, Typ: XLS, Rozmiar: 35.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-10-16

« POWRÓT

WYDRUK