» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2009 roku

Uchwała nr 236/1188/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rokSymbol: 236/1188/2009

Uchwała nr 236/1188/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 października 2009 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

 

 

Na podstawie  art.  32,  ust.  2,  pkt  1    w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)  

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Skierować pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 2009 roku

 

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

 

 

Na podstawie art.12 pkt.5, art.51 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu

uchwala

  

§ 1

 

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008  Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 1 ust. 1 "Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok" zmienia się kwotę 135 317 705  zł na kwotę 135 489 442 zł

 

2. w § 2 ust. 1 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok" zmienia się kwotę 147 675 187 zł na kwotę 147 846 924 zł

 

 

4. w § 4 W budżecie tworzy się rezerwy ust. 3 celową na wydatki związane z oświatą zmienia się kwotę 1 141 777 na kwotę  1 154 476 zł

 

§ 2

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 7 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok na dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień, związane z realizacją zadań powiatu do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

.Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2009 rok Powiatu Tarnogórskiego do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

  

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 9

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-10-16

Wyświetleń: 1113

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 236/1188/2009 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-10-16, Pobrań: 942, Typ: XLS, Rozmiar: 105.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-10-16

« POWRÓT

WYDRUK