» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2009 roku

Uchwała nr 236/1191/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 152/733/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w projekcie "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"Symbol: 236/1191/2009

 


Uchwała nr 236/1191/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 października 2009 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 152/733/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 7 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w projekcie "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

 

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dotychczasowy §1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Powołać Komisję Stypendialną w celu zweryfikowania wniosków i przyznania stypendiów na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Przyznawania Stypendiów będącym załącznikiem do Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w następującym składzie:

  1. Pani Anna Kubica - Główny Specjalista w Biurze Strategii i Funduszy Zewnętrznych - Przewodniczący Komisji,
  2. Pani Joanna Lech - Boryczka - inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej,
  3. Pan Dariusz Bąk - inspektor w Biurze Strategii i Funduszy Zewnętrznych,
  4. Pani Agnieszka Nolewajka - Kierownik Referatu Finansowego w Wydziale Budżetu i Finansów."

§ 2

 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE

 

W związku z nieobecnością pracowników, którzy byli członkami komisji zgodnie z poprzednią uchwałą, proponuje się zmienić skład komisji.

Skład komisji, przedstawiony w projekcie uchwały gwarantuje terminową realizację programu stypendialnego.


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-10-16

Wyświetleń: 941

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-10-16

« POWRÓT

WYDRUK