» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2009 roku

Uchwała nr 236/1190/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz na brzmienie statutu spółki i objęcie akcji przez Powiat TarnogórskiSymbol: 236/1190/2009

 

Uchwała nr 236/1190/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 października 2009 roku

 

           w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz na brzmienie statutu spółki i objęcie akcji przez Powiat Tarnogórski

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 313 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z podjętą uchwałą Nr XLII/400/2009 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie utworzenia przez Powiat Tarnogórski spółki prawa handlowego pod firmą "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

 

 

                                   Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

1.  Wyrazić zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy  Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

2.  Wyrazić zgodę na brzmienie statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

3.       Dokonać objęcia przez Powiat Tarnogórski, w kapitale zakładowym spółki pod firmą "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach,        100 (słownie: sto) akcji po wartości nominalnej 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dwóm członkom Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-10-28

Wyświetleń: 1354

Załączniki:
1) Statut WSP Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2009-10-28, Pobrań: 931, Typ: ZIP, Rozmiar: 20.42 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-10-28

« POWRÓT

WYDRUK