» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 października 2009 r.

Tytuł:  Uchwała nr 238/1227/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na świadczenie usług wykonawcy robót dla przedsięwzięcia pn.: "Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach"

Symbol: 238/1227/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1226/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na świadczenie usług Inżyniera dla przedsięwzięcia pn.: "Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach"

Symbol: 238/1226/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1224/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2007 roku w sprawie udzielenia Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 238/1224/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1223/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1223/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1222/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Pełnomocnikowi ds. Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1222/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1221/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1221/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1220/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Audytorowi Wewnętrznemu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1220/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1219/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Rzecznikowi Prasowemu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1219/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1218/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1218/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1217/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1217/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1216/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Geodecie Powiatowemu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1216/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1215/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1215/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1214/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Biura Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1214/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1213/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1213/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1211/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Biura ds. Inwestycji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1211/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1210/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1210/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1209/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1209/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1207/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1207/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1206/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1206/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1205/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1205/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1204/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1204/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1203/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia p.o. Naczelnika Wydziału Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1203/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1202/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1202/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1201/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1201/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1200/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1200/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1199/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1199/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1198/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 238/1198/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1197/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach.

Symbol: 238/1197/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1196/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania mieniem dla Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

Symbol: 238/1196/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-28

WIĘCEJ »
POWRÓT