» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2009 roku

Uchwała nr 240/1229/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2009 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PolicjiSymbol: 240/1229/2009

Uchwała nr 240/1229/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 21 października 2009 roku

 

 

 

w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w  sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji

 

 

na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

Zarząd  Powiatu

uchwala:

 

 

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 240/1229/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2009 r.

 

 

Uchwała Nr ………………..

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia …………………………..

 

w sprawie: przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

1.       Przekazać z dochodów własnych Powiatu Tarnogórskiego kwotę 3.500,- złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

2.       Warunki przyznania środków finansowych, o których mowa w pkt. 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Tarnogórskiego, a Komendantem Powiatowym Policji w Tarnowskich Górach.

 

§  2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-10-30

Wyświetleń: 961

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-10-30

« POWRÓT

WYDRUK