» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 241/1235/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2009 roku w sprawie udzielenia p.o. Kierownika Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 241/1235/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 241/1234/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2009 roku w sprawie: udzielenia Pani Krystynie Kosmali upoważnienia do zatwierdzania organizacji pracy Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach oraz Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2009/2010

Symbol: 241/1234/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 241/1233/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2009 roku w sprawie nie zgłaszania wniosków do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla części obszaru sołectwa Boniowice i Karchowice

Symbol: 241/1233/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 241/1232/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej i wschodniej sołectwa Wieszowa

Symbol: 241/1232/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 241/1231/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2009 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do Uchwały Nr 236/1186/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 241/1231/2009

Data wprowadzenia: 2009-10-30

WIĘCEJ »
POWRÓT