» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2009 roku

Uchwała nr 241/1231/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2009 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do Uchwały Nr 236/1186/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Symbol: 241/1231/2009

Uchwała nr 241/1231/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 października 2009 roku

 

 

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do Uchwały Nr 236/1186/2009 Zarządu Powiatu  w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zmianami)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przyjąć autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez nadanie nowej treści załącznika nr 2 do w/w projektu uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

do Uchwały Nr ....................

 

 

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

 

 

z dnia                      2009r.

 

 

 

 

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej:

 

 

1.509.194,00

 

w tym na:

 

 

 

 

1.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. A

 

 

312.808,00

 

 

 

 

 

2.

Dofinansowanie organizowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. B

11.600,00

 

 

 

3.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. c

 

135.750,00

 

 

 

4.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  w komunikowaniu się i technicznych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. d

161.276,00

 

 

 

5.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej:  art. 35a ust. 1 pkt 8)

887.760,00

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-10-30

Wyświetleń: 826

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-10-30

« POWRÓT

WYDRUK