» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2009 roku

Uchwała nr 241/1234/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2009 roku w sprawie: udzielenia Pani Krystynie Kosmali upoważnienia do zatwierdzania organizacji pracy Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach oraz Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2009/2010Symbol: 241/1234/2009

Uchwała nr 241/1234/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 października 2009 roku

 

 

w sprawie: udzielenia Pani Krystynie Kosmali upoważnienia do zatwierdzania organizacji pracy Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach oraz Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2009/2010.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym              (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Upoważnić Panią Krystynę Kosmalę do zatwierdzania organizacji pracy Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach oraz Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2009/2010.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-10-30

Wyświetleń: 856

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-10-30

« POWRÓT

WYDRUK