» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2009 roku

Uchwała nr 241/1235/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2009 roku w sprawie udzielenia p.o. Kierownika Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woliSymbol: 241/1235/2009

 

Uchwała nr 241/1235/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 października 2009 roku

 

 

w sprawie udzielenia p.o. Kierownika Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

 

 

Na podstawie art. 48, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.       Upoważnić Panią Annę Kubicę - p.o. Kierownika Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach do:

¡         składania wspólnie z członkiem Zarządu Powiatu oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Tarnogórskiego, w tym do zawierania umów, w zakresie kompetencji Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych,

¡         składania samodzielnie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Tarnogórskiego, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych, w zakresie kompetencji Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych.

2.       Dokument upoważnienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3.       Powyższe upoważnienie wygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy z Panią Anną Kubicą lub wcześniej z chwilą cofnięcia upoważnienia lub ustania okresu, na który powierzono pełnienie obowiązków Kierownika Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych.

4.       Upoważnienie nie może być przenoszone na inne osoby. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się p.o. Kierownika Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-10-30

Wyświetleń: 923

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-10-30

« POWRÓT

WYDRUK